Ne znam da još neko nekog tako voli!

 

Derviš i smrt; Meša Selimović (via svanaopachke)

Hoću da živim! Ma šta da se desi, hoću da živim, na jednoj nozi do smrti, na uskoj litici do smrti, hoću da živim! Moram!

Mesa Selimovic (via blacknwhitequeen)

Ne znam kakva je sad, ja je pamtim po ljepoti. I po izrazu patnje na licu kakvo više nikad nisam vidio, niti sam dugo mogao da zaboravim, jer sam ja tu patnju prouzrokovao. Zbog te žene, zbog nje izgubljene, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome, osjećao sam se poharano i nisam davao drugima što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice, i ne znajući… Boljela me je i odsutna!

Meša Selimović (via heroizam)

Važno je da duša nije prazna.

(via do-not-you-ever-wonder)

— Zar smo svi zli?
— Svi. Neko manje, neko više. Ali svi.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter